ระบบติดตามงาน  
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 
 
 

ระบบติดตามงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการ จัดทำระบบติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้ตรวจสอบ การมอบหมายงานและสามารถตรวจเช็คการดำเนินการว่าอยู่ในขั้นตอนใด เพื่อให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย

วิธีการเข้าสู่ระบบ
ใช้ e-Passport ในการระบบ เพื่อมอบหมายงาน และดำเนินการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
 
เข้าสู่ระบบ (ผู้มอบหมายงาน)
 
 
ชื่อผู้ใช้
  @rmutsv.ac.th  
 
รหัสผ่าน
     
         
     
 
   
 
  ตารางแสดงรายการปฏิบัติงาน    
  สถานะการปฏิบัติงาน  ทั้งหมด  ตรวจสอบ  ดำเนินการ      
  จำนวนรายการ  1/824    
 
รหัส
วันมอบหมายงาน
งานที่ได้รับมอบหมาย
รายละเอียด
สถานะ
ผู้มอบหมายงาน
1026
2015-05-19
ปรึกษาและแก้ปัญหา ไวรัส ทดสอบระบบ นายกนกพล เมืองรักษ์
1025
2014-03-01
ขอใช้บริการ Domain name ขอโดเมนเนม เพื่อใช้ในงานสหกิจของคณะเทคโนโลยีการจัดการ ปราโมทย์ ส่องเจริญกุล
1024
2014-03-01
ขอใช้บริการ Domain name ขอโดเมนเนม เพื่อใช้ในงานสหกิจของคณะเทคโนโลยีการจัดการ ปราโมทย์ ส่องเจริญกุล
1023
2014-02-24
ขอเปิดใช้บริการ IP PHONE(ส่วนตัว) ขอหมายเลข และ ข้อมูลสำหรับติดตั้ง IP PHONE สัญญา ผาสุข
1022
2014-01-06
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ หกฟหก วัชรินทร์ บุญช่วย
1021
2013-11-20
ขอใช้บริการ Wireless ขอใช้บริการ wireless กับโทรศัพท์มือถือ วสันต์ จีนธาดา
1020
2013-10-08
ขอใช้บริการ Wireless บ้านเลขที่ 21 ซอย 2 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา นางวิจิตรา คำไพโรจน์
1019
2013-07-30
บริการอื่นๆ ไม่สามารถเข้า ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document), ระบบ SMS ได้ครับ ธีรพงษ์ ฉิมเพชร
1018
2013-07-08
ขอใช้บริการ Wireless ไม่สามารถเข้า e-passpot จากมือถือได้ค่ะ แต่เข้ากับคอมได้ รัชนี ชุมนิรัตน์
1017
2013-07-01
บริการอื่นๆ ไม่สามารถเข้าระบบต่อไปนี้ได้ค่ะ 1. ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 2. ระบบ SMS ราชมงคลศรีวิชัย ปฏิมากร จันทร์พริ้ม
1016
2013-06-27
บริการข้อมูลสารสนเทศ เข้าไปใช้ระบบตรวจสอบข้อมูลบุคลากรไม่ได้ ชยานิษฐ์ บุญสนิท
1015
2012-11-19
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์รีสตาทร์เอง เมลวัลย์ ศิริสงคราม
1014
2012-10-30
internet ใช้การไม่ได้ วันนี้ user name >>>sulaiman.m ใช้งานไม่ได้ในใน cisco บนพื้นที่ไสใหญ่...ทั้ง wirelese และ LAN กรุณาตรวจสอบให้หน่อยครับ...เพราะเมื่อวานยังไช้ได้ดีอยู่ สุไหลหมาน หมาดโหยด
1013
2012-10-05
internet ใช้การไม่ได้ แฟลตอาจารย์ 43 ยูนิต อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ ปาลิตา เอกอุรุ
1012
2012-09-08
บริการข้อมูลสารสนเทศ ไม่สามารถเข้า ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ได้ เวลา login โปรแกรมจะฟ้องว่า fail โอปอล์ สิวะสุธรรม
1011
2012-06-29
ปรึกษาและแก้ปัญหา ไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์มองเครื่องอื่นในเวิร์คกรุ๊ปเดียวกันไม่เห็น แอ็ดพริ้นเตอร์ไม่ได้ เครื่องช้ามาก ๆ วรันธร บุญช่วย
1010
2012-06-14
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ เครื่องพริ้นท์ ไม่สามารถพิมพ์งานได้ รติมาส วิบูลกิจ
1009
2012-02-27
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ add printer ไม่ได้ จิดารัชต์ เพ็ชรจำรัส
1008
2012-02-24
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วหน้าจอไม่ติดเลย ขนิษฐา พุธจันทร์
1007
2012-02-20
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ คอมพิวเตอร์ทำงานช้ามาก บางครั้งก็ค้างไปเลย จิดารัชต์ เพ็ชรจำรัส
1006
2012-02-01
โปรแกรมใช้งานไม่ได้ โปรแกรม 3D ใช้งานไม่ได้ จิดารัชต์ เพ็ชรจำรัส
1005
2012-01-25
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ เครื่องค้างไม่สามารถใช้งานได้ นางสาวสุชาดา สุขเกษม
1004
2012-01-24
internet ใช้การไม่ได้ ลอง ดาวโหลด แล้ว แต่ไม่สามารถติดตั้งได้ ขึ้น Error การติดตั้ง นายพงษ์เทพ แซ่ลิ้ม
1003
2012-01-17
internet ใช้การไม่ได้ ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ นางสาวสุชาดา สุขเกษม
1002
2011-12-23
ปรึกษาและแก้ปัญหา ไวรัส ขอทราบ active kaspersky anti-virus แจ้งการใช้เรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งมาที่ E-mail bua.ple@hotmail.com ชยณัฐ บัวทองเกื้อ
1001
2011-11-29
internet ใช้การไม่ได้ จาก ตรังนะคะ ตอนนี้ มีปัญหา คือ user เข้า cisco ไม่ได้....user : thapanee.sr ยังไงกรุณาแจ้งกลับ ทาง e-mail: thapanee097@windowslive.com หรือ tel: 086-9622672 ฐาปนี ศรีชุมพวง
1000
2011-11-22
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ เปิดเครื่องไม่ได้ หน้าจอไม่แสดง ผล มุทิตา หุ้ยย่อง
999
2011-11-15
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถ login เข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้ มุทิตา หุ้ยย่อง
998
2011-11-15
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ เปิดเครื่องได้ประมาณ 5 นาที หน้าจอจะดับ ไม่สามารถใช้งานได้เลย นางสาวสุชาดา สุขเกษม
997
2011-10-10
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ เปิดเครื่องไม่ติด 066-7442-001-007/4-51 พี่เพ็ญ
  <<  <=  =>  >>    
       
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โทรศัพท์ 0-7431-741-6 โทรสาร 0-7431-714-7